Välkommen till IOGT-NTO Öst

IOGT-NTO arbetar för en restriktiv alkoholpolitik. Vi utmanar alkoholnormen och stärker människor som påverkas negativt av sitt eget eller någon annans missbruk.

IOGT-NTO Öst består geografiskt av länen Stockholm, Sörmland och Uppsala.

4638
medlemmar
447
nya medlemmar 2022
155
föreningar
100 %
nykterhet

Aktuellt från vår medlemstidning accent